"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પુત્ર જન્મનાં વધામણાં-મકરન્દ દવે

 10-LAGAN-1179-copy
પ્રભુએ બંધાવ્યું મારું પારણું રે લોલ
પારણીએ ઝૂલે ઝીણી જ્યોત રે
                                                          
અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
નભથી પધારી મારી તારલી રે લોલ.

અંગે અંગે તે ઓતપ્રોત રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
લેજો લેજો રે લોક એના વારણા રે લોલ                                                     
પુત્રી તો આપણી પુનાઈ રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
ઓસરીએ, આંગણીએ , ચોકમાં રે લોલ
વેણીનાં ફૂલની વધાઈ રે

અદકાં અજવાળા એની  આંખ્માં રે લોલ
અમૃત દેવોનું દિવ્ય લોકમાં રે લોલ
લાડલી આ લાવી ઘેર ઘેર રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
સરખાં સૌ હેત એને સીંચજો રે લોલ
લીલા સપનાંની જાણે લ્હેર રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
ગૌરીના ગીતની એ ગુલછડી રે લોલ
દુર્ગાના કંઠનો  હુંકાર રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ.
બાપુની ઢાલ બને દીકરો રે લોલ
કન્યા તો તેજની કટાર રે લોલ

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
 ઊગમણે પોર રતન આંખનું રે લોલ                          
આથમણી સાંજ અજવાસ રે

અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ
રમતી રાખો રે એની રાગિણી રે લોલ
આભથી  ઊંચેરો એનો રાસ રે
અદકાં અજવાળાં એની  આંખમાં રે લોલ

ઓગસ્ટ 10, 2009 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: