"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ત્યારે હતો તે હું…

Oil-Painting-M-42-

અને આકાશ પર ચડતો હતો
                 ત્યારે હતો તે હું.

અને પૃથ્વી ઉપર પડતો હતો
                ત્યારે હતો તે હું.

અને એકાંતને અડતો  હતો
                ત્યારે હતો તે હું.

અને છાને ખૂણે રડતો હતો
               ત્યારે હતો તે હું.

અને અંધારને જડતો હતો
               ત્યારે હતો તે હું.

અને એકાંતને  નડતો હતો
               ત્યારે હતો તે હું.

અને પૃથ્વી ઉપર પડતો હતો
                ત્યારે હતો તે હું.

અને આકાશ પર ચડતો હતો
                ત્યારે હતો તે હું.

અને ચડતો અને પડતો હતો
                ત્યારે હતો તે હું.

અને ચદતો અને પડતો હતો
          ત્યારે હતો તે હું.

-મનહર મોદી

જુલાઇ 28, 2009 - Posted by | ગમતી ગઝલ

3 ટિપ્પણીઓ »

 1. Nice one! first time read it.
  Sapana

  ટિપ્પણી by sapana | જુલાઇ 28, 2009

 2. વાંચતાં વાંચતાં તો ગોખાઈ જાય એવું મનહર.
  ગોખવાની મહેનતથી બચી જવાય એવું સરળ.

  ટિપ્પણી by શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ | જુલાઇ 29, 2009

 3. good one

  ટિપ્પણી by shivshiva | જુલાઇ 30, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: