"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ગરીબીનું ગૌરવ!

2095633400_4bac44baedPakistan Povertynytfashionpoor1mother_babies_india

ગરીબીનું ગૌરવ અમે  તો   ગાઈએ,
      ઝૂંપડામાં ભલેને અમે રહીએ..ગરીબીનું ગૌરવ

છાશ-રોટલો  ના    મળે    તો,
      પાણી પી પેટ અમો તો ભરીએ…ગરીબીનું ગૌરવ

દેહ ઢાંકવા કાંઈ ન મળે તો,
      વાદળ  વીટી અમો તો ફરીએ.ગરીબીનું ગૌરવ

સુવા ખાટલો ના મળે  તો ,
       ધરતી ગોદ આપે ત્યાં સુઈએ..ગરીબીનું ગૌરવ

બાળ ક્યાં ભણવા જાય અમારા!
       તારા ગણી ગણીને ભણીએ..ગરીબીનું ગૌરવ

“સૌ સરખા છે”, એ વાત ખોટી
          તો  અલગવાસમાં કેમ અમે  રહીએ?..ગરીબીનું ગૌરવ

જુલાઇ 13, 2009 - Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના

1 ટીકા »

  1. garib hovu e gunho nathi pan garibimathi bahar avta shikhvu joye.

    ટિપ્પણી by Rekha | જુલાઇ 15, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: