"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શા માટે?

2700344280_c080b4d857

શા માટે
આપણે આપણી વાતો
કર્યા કરીએ છીએ?

શા માટે  આટલો બધે ફાંકો?
આટલી બધી ડંફાસ?

બોલી બોલીને ક્યા
ખાલીપાને પૂરવા માગીએ છીએ?

કોઈના કાન પર
પથરા ફેંકતા હોઈએ
એમ શબ્દો ફેંકવાનું
માંડી ન વાળી શકાય?

શબ્દોની હથેળીને
એક વાર તો બંધ કરી જુઓ
અને મુઠ્ઠીમાં સમાયેલા
મૌનની ઈજ્જત કરો.

-સુરેશ દલાલ

જૂન 28, 2009 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

2 ટિપ્પણીઓ »

 1. કોણ કહે છે આપણે મૌનની ઈજ્જત કરતા નથી?
  મૌનના સ્વામીઓને શોધી શોધીને એમના ચરણોમાં માથાં નમાવીએ છીએ.
  હા,એ જુદી અને સાવ સાચી વાત છે કે શબ્દોની હથેળીને બંધ કરી
  અને મુઠ્ઠીમાં સમાયેલા મૌનની ઈજ્જત નથી કરી શકતા.
  બહુ અઘરું કામ છે.
  એને માટે તો કવિ થવું પડે.સામાન્ય કવિ નહીં;સુરેશ દલાલ જેવા કવિ થવું પડે.
  બધાં અઘરાં કામ અશક્ય નથી હોતાં

  ટિપ્પણી by Shah Pravinchandra | જૂન 29, 2009

 2. શબ્દોની હથેળીને
  એક વાર તો બંધ કરી જુઓ
  અને મુઠ્ઠીમાં સમાયેલા
  મૌનની ઈજ્જત કરો.

  ટિપ્પણી by Govind Maru | જૂન 30, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: