"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

MICHAEL JACKSON

1[1]

(‘‘vtuv rfkd¥¥ btRfj su¾mlle gt’btk Cth;lt «Ïgt; rNÕvfth Mþ’Nol vxltgfu Ãþhelt ftkXu hu;ebtk:e su¾mlle «r;f]r; fkzthe Au)

MICHAEL YOU ARE SO LOVED AND YOU WILL BE MISSED DEARLY. OUR HEARTS AND PRAYERS AND BEST WISHES GO OUT TO YOUR FAMILY AND CHILDREN. YOU WERE AN INSPIRATION TO EVERYONE AROUND THE WORLD OF ANY RACE, YOU WERE A GIFTED HUMAN BEING AND MAY GOD EMBRACE YOU WITH OPEN ARMS. SEE YOU IN HEAVEN MICHAEL JACKSON. MAY YOU REST IN PEACE

 

જૂન 27, 2009 - Posted by | વાચકને ગમતું

1 ટીકા »

  1. May God embrrance his soul. Have peace and strength to bear to this loss to his family and children.

    ટિપ્પણી by Geeta | જૂન 27, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: