"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

રવિન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકો…

in-gods-hands-joni-m-mcpherson

પંતગિયું પોતાની આવરદા મહિનાઓમાં નહીં,
ક્ષણોમાં સમાવી દે છે-
અને છતાંય તેને સમયનો તોટો નથી!
The butterfly does not count years but
moments and therefore has enough time.

સૂરજને સંબોધેલાં જૂઈ-વેલનાં પ્રેમ-ઉચ્ચારણ થોથવાયાં
ને એ ફૂલ બનીને ખીલ્યાં.

The jasmine’s lisping of love to
the sun is her flowers.

પ્રભુ સ્વર્ગના સુખથી કંટાળે છે
ત્યારે માનવીની ઈર્ષા કરે છે.
God’s tired of their paradise, envy man.

દિવસભર તરછોડાયેલ  દીવડો
રાત ઢળ્યે જ્યોતના ચુંબનને ઝંખે છે.
The lamp waits through the long day of
neglect for the flame’s kiss in the night.

મારા હ્રદયનાં યાયાવર ગીત ઊડીઊડીને
તારા સ્નેહ-કંઠમાં શરણ શોધે છે.
Migratory songs wing from my heart
and seek their nests in your voice of love.

ગઈકાલની પ્રીત જે માલાને ત્યજી ગઈ
તેમાં મારા પ્રેમનો આવાસ નથી.
My love of today finds no home
in the nest desertted by yesterday’s love.

પ્રભુ ઉપહાર લેવા માટે હાથ લંબાવે છે
ત્યારે જ માનવીને પોતાના વૈભવનું ભાન થાય છે.
Man discovers his own wealth
when God comes to ask gifts of him.

હું મારા ભગવાનેને ચાહી શકું છું
કારણ કે તેના અસ્વીકારનું તેણે મને
સ્વાતંત્ર આપ્યું છે.

I am able to love may God
because He gives me freedom to deny him.

જૂન 26, 2009 Posted by | ગમતી વાતો, વાચકને ગમતું | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: