"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

જો એ મળે તો…

 raja-ravivarma
શું  હોય  છે  ઈશ્વરપણું, જો  એ  મળે  તો  પૂછજે
કા’ આટલું નોખાપણું?  જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

અસ્તિત્વનો ખોળો સૂનો, જાણતું  નથી કોઈ અરથ
શું કામ દીધું વાંઝણું?   જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

આ રાત  છે મો’રા સમી, ચહેરા ખરા જોવા ન દે
થાશે  કદી   મોંસૂઝણું? જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

‘જે   પોષતું   તે   મારતું   એ ક્રમ દિસે કુદરતી’
આ વાતને હું શું ગણું?  જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

સાબૂત   દીધું  આ રમકડું  તેં  મને  કા’ આટલું?
તૂટી શક્યું ના હું પણું..જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

પથ્થર  અને પથ્થર  મહીં જો તું પમાતો હોત તો
હું   કેટલાં પુણ્યો ચણું? જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

ઓતમ અહીં મરતો રહે, અંતિમક્રિયા શી જિંદગી
હું  કેટલાં મૃત્યુ જણું?  જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

તારા  જગતની  આ હવા, ચચર્યા કરે હોવામહીં
આપીશ ક્યારે ખાંપણું? જો  એ  મળે  તો  પૂછજે

ગઢવી સુરેશ’વરસાદ’

(આપનો અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપશો)

જૂન 24, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: