"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મને તો ગમે આ ઘડપણ મજાનું!

beared-old-man1-300x225

મને તો  ગમે   આ   ઘડપણ        મજાનું,
સમય સાથે લોહીનું   સગપણ    મજાનું.

શિશુ  સરખા  ભોળા  અનુભવમાં  મોટા,
ગણવાનું      કેવું    આ    કારણ મજાનું.

ભલે  વાળ   રંગો   કે   ના    રંગો   તોયે,
ઉંમર   ટહુકી  ઉઠશે  ક્ષણે ક્ષણ   મજાનું.

નઠારું  કે   સારું  સૌ  સંભળાય     ઓછું,
મળ્યું   પાપનું   આ નિવારણ  મજાનું.

ન   કોઈ   પાડી   પડી        તાલ   તોયે,
ચળકતા આ  મસ્તકનું   દર્શન  મજાનું.

ભલે   આક્ર્મણ  ભલભલા  રોગ કરતા,
હવે   મેડીકેરનું   છે     રક્ષણ     મજાનું.

મને  મારી ઓળખ  થઈ    આપ  મેળે,
મળ્યું  જ્યારે   ઘડપણ દર્પણ મજાનું.

કરી યમનું સ્વાગત નવો જન્મ   ઝંખું,
ફરી મળશે ખોવાયેલ બચપણ મજાનું.

-કવિ અજ્ઞાત( કોઈ કવિ મિત્રને ખબર હોય તો જાણ કરવા વિનંતી)

જૂન 5, 2009 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 9 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: