"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

અમેરિકન-ગુજરાતણ..પતિને..

Img_5265

(અમેરિકન-ગુજરાતણને પરણતા પહેલાનીચેની શરત માનવા તૈયાર રહેજો)
ડીશ,લૉન્ડ્રી ને ગારબેજ કરવાના તારે,
રોજ ઉઠી, ચા-નાસ્તો     કરવાના  તારે.

છોકરાને     ડે-કેરમાં મુકવાના       તારે,
ડાયપર      કાયમ   બદલાવાના   તારે.

ઘેર આવી રસોઈ, બનાવવાની   તારે,
બેડ-બનાવી,ચાદર પાથરવાની   તારે.

પે-ચેક, કાયમ મને આપવાનો   તારે,
ગ્રોસરી-ગામમાંથી    લાવવાની   તારે.

યાર્ડનું  કામ  કાયમ  કરવાનું       તારે,
વીકલી-વેક્યુમ  બસ કરવાનું      તારે.

‘લેડીઝ પહેલી’નિયમ પાળવાનો  તારે.
‘હું છું ઘરની બોસ’ એ માનવાનું  તારે.

મે 23, 2009 Posted by | સ્વરચિત રચના, હસો અને હસાવો!! | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: