"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મન..

lovehnr2
મારતું,તારતું,રજળતું ,ભાન-શાન ભુલાવતું મન,
હરતું ,ફરતું,ચરતું,    માયા-જાળમાં ફસાવતું મન.

માન-પાન ભુલાવતું,સારા સંસારને ઠગાવતું મન,
શાંતી-ક્રાંતી લાવતું,    જીવ-શીવને મેળાવતું મન.

સાધુ યા સંત,સજજ્નને સાણસામાં ફસાવતું મન,
ઝેર યા અમરત,દેવોને       દાનવને લડાવતું મન.

વેર કરે, ઝેર કરે,મંગળ-અમંગળને બજાવતું મન,
લડે છે, ઝગડે છે,રાત્રીના ઉજાગરા કરાવતું મન.

મારતું ને જીવાડતું,માયા-ઝાળમાં વિટળાતું મન;
ઠારતું હારતું, અનોખા        બંધોનોમાં જકડતું મન.

સ્વર્ગ છે,નર્ક છે,સિક્કાની બે બાજું નું નામ છે મન,
દીપ છે,રેખાછે,     સુખી સંસારને સમજે સાચુ મન!

મે 21, 2009 Posted by | સ્વરચિત રચના | 6 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: