"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ક્યાં બાંધી જનાર છું?

poster_qm83

તકદીરનો   છું  માર્યો,  સમયનો       શિકાર  છું,
અડધો ચમનમાં  અડધો   ચમનની   બહાર  છું.

જન્ન્તની  આ  બગાડ  મજા  જગમાં  ઓ   ખુદા,
એનો  તો કર   વિચાર  કે   ત્યાં    આવનાર  છું!

દુનિયામાં  અન્ય  જેમ  તને    પણ     ખિતાબને,
કે’વાની      શી    જરૂર     કે    પરવરદિગાર     છું.

ભાગે છે  એ  રીતે  મને   નીરખીને         ઝાંઝવા,
જાણે  કે    એને  પકડીને   હું    પી          જનાર છું.

એ પણ હતો સમય ,હતાં મુજ પર દુ:ખો સવાર
આ પણ  સમય છે, પોતે દુ:ખો પર      સવાર છું.

થોડુંક   ધન  કુબેરો  મને   પણ    મળે તો ઠીક,
હું   પણ   તમારી જેમ    ક્યાં બાંધી  જનાર છું.

કંપી  રહ્યું   છે કેમ  દુ:ખોનું  જગત  ‘જલન્’?
હમણાં હું  તકલીફોની    ક્યાં    સામે થનાર છું?

-જલન માતરી

એપ્રિલ 17, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: