"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ટહુકામાં જાગે ભોર-ઉશના

 weaverofdreams

ગાઢ  આંધારું  ભલે ને ચોરતરફ   ઘનઘોર   છે,
પાતળી  એને  હજુ પણ એક   રૂપેરી     કોર છે.

નાવમાં  ડૂબે નદી ને  માછલી  દરિયો     ગળે,
અજબ  એના ઢંગ છે ને અજબ   એનો તોર  છે.

લેખ    પર   મેખ  મારી  દઉં,પરંતુ  શું    કરું?
હાથમાં  એના    જ   મારા કનવાની   દોર છે.

હાથ  દોસ્તીનો   લંબાવે   તો   જરા   સંભાળજે,
આ નગરના  લોકોને તો તીક્ષણ    લાંબા ન્હોર છે.

બાગમાં ફરજે  ભલે, પણ  ફૂલને    અડતો    નહીં.
ફૂલ  એના  બાગનાં,   કહેવાય છે, ચિત્તચોર છે.

ક્યાં   નડે છે   કાળનાં કામણ-ટૂમણ   એને   ભલા?
આંખમાં    જેની    ઊગે  એકસાથ  આઠે  પ્હોર   છે.

એ જ    તો મારી    ગઝલનો  સૌથી સુંદર શે’ર છે,
મોરના     ટહુકામાં, જેમાં,  જાગતીએ આ ભોર છે.
 

 

માર્ચ 19, 2009 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 ટિપ્પણીઓ »

 1. mazaa apadi gayi..savaraa sudhari gayi…

  ગાઢ આંધારું ભલે ને ચોરતરફ ઘનઘોર છે,
  પાતળી એને હજુ પણ એક રૂપેરી કોર છે.

  હાથ દોસ્તીનો લંબાવે તો જરા સંભાળજે,
  આ નગરના લોકોને તો તીક્ષણ લાંબા ન્હોર છે.

  બાગમાં ફરજે ભલે, પણ ફૂલને અડતો નહીં.
  ફૂલ એના બાગનાં, કહેવાય છે, ચિત્તચોર છે.

  એ જ તો મારી ગઝલનો સૌથી સુંદર શે’ર છે,
  મોરના ટહુકામાં, જેમાં, જાગતીએ આ ભોર છે.

  vaah..

  ટિપ્પણી by vijayshah | માર્ચ 19, 2009

 2. હાથ દોસ્તીનો લંબાવે તો જરા સંભાળજે,
  આ નગરના લોકોને તો તીક્ષણ લાંબા ન્હોર છે.

  સુંદર છે.

  ટિપ્પણી by rekha | માર્ચ 22, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s