"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કોઈ તારું નથી

godshands

સાવ  જુઠું   જગત      કોઈ  તારું  નથી,
મૂક સઘળી મમત     કોઈ  તારું નથી.

કોણ કોનું? અને એય પણ ક્યાં  લગી?
છે   બધું   મનઘડત    કોઈ તારું નથી. 

જે     પળે   જાણશે     સોંસરો સળગશે,
આ    બધી  છે  રમત  કોઈ તારું નથી.

કોઈ   ઉંબર   સુધી કોઈ  પાદર સુધી,
છેક    સુધી સતત,  કોઈ તારું નથી.

કઈ રીતે હું મનાવું  તને  બોલ મન,
બોલ, લાગી શરત  કોઈ તારું નથી.

કોઈ એકાદ જણ, એય બેચાર  પળ,
કે  અહીં   હરવખત  કોઈ તારું નથી.

-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

ફેબ્રુવારી 17, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: