"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકો..

gods_rain_and_sun

વનમાં સૂતેલી કળીઓ
સુરજદેવને  અરદાસ  કરે છે કે
હે પ્રભુ, અમારી પહેલી પાંપણોને ખોલી દેજો.

I HEAR THE PRAYER TO THE SUN
FROM THE MYRIAD BUDS IN THE FOREST
‘OPEN OUR EYES.’

ભગવાને મારા વિદ્રોહી મિજાજનો
મુકાબલો કરી ને મને સન્માન્યો હતો;
મારો જુસ્સો ઝંખવાયો ત્યારે તેણે મારી ઉપેક્ષા કરી છે.

GOD HONOURED ME WITH HIS FIGHT
   WHEN I WAS REBELLIOUS,
HE IGNORED ME WHEN I WAS LANGUID.

કિનારાઓ દરિયાને કહે છે :
‘હે સાગરરાણા, આ તારાં નિત્ય ગરજંતાં મોજાં
શી વાત માંડે છે એ તો લખી મોકલ !
દરિયો ફીણાળી લિપિમાં ઉત્તરો લખીલખીને નિસાસા
સાથે ભૂંસી નાખે છે.

THE SHORE WHISPERS TO THE SEA:
‘WRITE TO ME WHAT YOUR WAVES STRUGLE TO SAY’
THE SEA WRITES IN FOAM AGAIN AND AGAIN AND
WIPES OFF THE LINES IN
A BOISTEROUS DESPAIR.

કેટલાક લોકો તારા રહ્સ્યને તાગવા વિચારભૂમિમાં
વિહર્યા અને મહાન બન્યા. હું તારી લીલાના
સંગીતને પામવા મથ્યો છું; ખુશ છું.

SOME HAVE THOUGHT DEEPLY AND EXPLORES THE
MEANING OF THY TRUTH AND
THEY ARE GREAT; I HAVE LISTENED TO CATCH THE MUSIC
  OF THY PLAY. AND I MA GLAD.

ફેબ્રુવારી 10, 2009 Posted by | ગમતી વાતો | Leave a comment

   

%d bloggers like this: