"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વસંત આવી..

"Spring is always young, even though we aren't...."

"Spring is always young, even though we aren't...."

વસંત આવી,
કાલી, કાળી  કોયલ,
મધુર , મધુર ગીત  લાવી.

છોડ પર ધાવણ  ધાવતી કળી,
ટપકતા  લાળની લાલી લાવી.

ઝરણનો કલકલાહટ સાંભળી,
   પનિહારી હેલ ભરવા આવી.

કળીઓ મહેંકી ઉઠી છે બાગમાં,
   જાણી,ભમરની સવારી આવી.

તોતા,પોપટ,સાથમાં મેના,
    નવરંગ વિંહગની બારાત આવી.

સોળ શણગાર સજી નિકળી આ વસંત,
  એના પાલવ ભીંજવતી હવા આવી.

‘દીપ’કેટલો ખુશ-ખુશાલ છે આજ!
  વસંત પર વારી જવાની ઋત આવી.

ફેબ્રુવારી 9, 2009 - Posted by | સ્વરચિત રચના

1 ટીકા »

 1. સોળ શણગાર સજી નિકળી આ વસંત,
  એના પાલવ ભીંજવતી હવા આવી.

  ‘દીપ’કેટલો ખુશ-ખુશાલ છે આજ!
  વસંત પર વારી જવાની ઋત આવી.

  “Spring is always young, even though we aren’t….”

  Wonderful picture and wonderfull poem..

  ટિપ્પણી by vijayshah | ફેબ્રુવારી 9, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s