"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વચમાં હસે છે બારણું !

 take_the_first_step.gif
બે  ગોખલે  દીવા બળે  વચમાં  હસે      છે બારણું,
બે થાંભલી પણ ઝળહળે વચમાં  હસે  છે બારણું.

એ  તોરણો  લટકાવતી  મારા  ભણી ત્રાંસું   જુએ,
બે દ્રષ્ટિ ત્યાં સામે મળે, વચમાં હસે  છે બારણું!

થંભી   નિહાળું   ઉંબરે     પૂરેલ        રંગોની   ખૂબી,
અંદર જવા પગ ટળવળે વચમાં હસે  છે બારણું.

ખુલ્લે  મુખે  એ  ઊઘાડી   આમંત્રતું    શું  સર્વને ?
ભીંતો ઉભય ના સાંભળે વચમાં  હસે  છે બારણું.

ઊંચા  નહીં, બેઠી દડીના  પેસતા   આસાનીથી,
કો વાંસ  શા વાંકા  વળે વચમાં હસે  છે બારણું.

-ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

ફેબ્રુવારી 5, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: