"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો -Open Your heart to Light a Lamp

 8429-041-01-1088

 

 

તમે જાણી લો સમુદ્ર સરીખા મારા વીરા રે               O my brother grand like the sea
        આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો રે.                                 open your heart and light a wick.

આ રે કાયામાં છે વાડીઓ રે હો જી,                         In this body are orchards
        માંહે  હંસ તો કરે  છે  ઝીંગોરા રે.                                     and the peacock dances and calls.  

આ રે કાયામાં છે સરોવર રે હો જી,                          There is a lake in this body
        માંહે હંસ તો કરે છે કિલ્લોલ રે.                                     and the swans trumpet in felicity.

આ રે કાયામાં છે હાટડાં રે હો જી,                           In this body are  marts
   તમે વણજવેપાર કરોને અપરંપારા રે.                            where you can trade without bounds.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ હો જી,                    Lord Giridhara’s virtues Mira affirms
    દેજો અમને સંત ચરણે વાસેરા રે.                                 grant me refuge at saints’ feet.

રાજેન્દ્ર શુકલ                                                              (Translated by Pradip N. Khandwala

જાન્યુઆરી 28, 2009 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

1 ટીકા »

 1. સુંદર રચનાનું ભાવાત્મક ભાષાંતર
  યાદ આવી અજ્ઞાતની રચના

  Light your lamp, and turn up the wick
  I’ll be there on the double quick
  Wanna tell you I’ve been missin’
  Your caressin’ and you kissin’
  So I’m comin’ home tonight

  Light your lamp so that I can see
  All the love that you saved for me
  Here’s a lover in a hurry
  In a tizzy and a flurry
  Till my arms can hold you tight

  How’s your heart, did you check its beat
  How’s your kiss, is it warm and sweet
  Be prepared honey when we meet
  `cause I’m makin’ up for lost time

  Light your lamp, and turn up the wick
  I’ll be there pretty jiffy quick
  Oh I know I’ve been a rover
  But my roamin’ days are over
  And I’m comin’ home tonight

  Light your lamp, and turn up the wick
  I’ll be there on the double quick
  Wanna tell you I’ve been missin’
  Your caressin’ and you kissin’
  So I’m comin’ home tonight

  Light your lamp so that I can see
  All the love that you saved for me
  Here’s a lover in a hurry
  In a tizzy and a flurry
  Till my arms can hold you tight

  How’s your heart, did you check its beat
  How’s your kiss, is it warm and sweet
  Be prepared honey when we meet
  `cause I’m makin’ up for lost time

  Light your lamp, and turn up the wick
  I’ll be there pretty jiffy quick
  Oh I know I’ve been a rover
  But my roamin’ days are over
  And I’m comin’ home tonight

  You’d better go light your lamp
  I’m comin’ home tonight.

  ટિપ્પણી by pragnaju | જાન્યુઆરી 29, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s