"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મારી ફળીનાં ઝાડવાં બે..

best-picture-gallery-nature-tree-angel-oak1-rasears-mod-pic 

મારી  ફળીનાં  ઝાડવાં  બે  હતાં  કરતાં એક  દિ’ વાતો
એક  કહે: હદ  થઇ  હવે, નહીં  ભાંડુવિજોગ    ખમાતો.

    ચાલને, અહીંથી  ચાલતાં  થાયેં
     આઘાં     આઘાં   વનમાં    જાયેં

બીજું કહે: એમાં  જીવનું  જોખમ, નિત  આવે કઠિયારો
આવી  ઓચિંતાના  ચલવે  આપણા પર કુહાડાના  માર:

    જો  કે  મરવું  કોઇ   ન ટાળે
     તોય  મરવું   શીદ-અકાળે ?

પહેલું   કહે: અહીં   દન ખુટે    તો  પછી ન ખુટે  રાત
અહીં  અટૂલું  એકલું  લાગે,  તહી તો આપણી  નાત !

    ચાલને  આપણે ચાલતાં   થાયેં
     આઘાં     આઘાં   વનમાં   જાયેં

બીજું કહે:  જેણે  જાત ઘસીને  આપણને   જળ  પાયાં
એમને  ક્યારે આપીશું  આપણાં  ફળ ને આપણી છાયાં ?

    હું તો કહું : અહીં રોકાઈ  જાયેં
   એના    ચુલાનાં   ઈંધણાં  થાયેં.

-દુલાભાઈ ‘કાગ’
(૧૯૦૨-૧૯૭૭)

જાન્યુઆરી 27, 2009 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

1 ટીકા »

  1. ચાલને, અહીંથી ચાલતા થાયેં આઘા આઘા વનમાં જાયેં. સરસ ક્રુતી છે…..

    ટિપ્પણી by rekha | જાન્યુઆરી 30, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: