"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મિત્રો

friends_comment_graphic_02

ભીના  ભરપૂર  કાંઠાળા,  લીલારા જે  હતા  મિત્રો;
હવે ખડકો અને રણ-રણ- ગયા બદલાઇ  સૌ મિત્રો.

અમારી સહેજ અમથી  લાગણી આંબા થઇ ફળતી;
લઇ   સોગંદ    ખારાપાટના    રઝળાતા    મિત્રો.

કદી  ડુંગર  નથી માગ્યા ન માગ્યા   ધોધમારો કંઇ;
મૂઠી બે  હાસ્યા, ખોબો જળ- છતાં   ટટળાતા મિત્રો.

અમારી પણ  હતી દુનિયા,  હતી ધૂળનેય મહેકાવી;
પડી  છે એ  જ આંખોમાં -સમજતા કેમ આ, મિત્રો? 

-સારસ્વત

ડિસેમ્બર 24, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s