"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ડરે છે?

thebeginning

અનિવાર્યે છે છતાં સૌ એનાથી ડરે છે,
મોત તારાથી સૌ કેમ આટલા  ડરે છે?

એવું  કાર્ય શું કર્યું સૌ તારાથી  ડરે છે,
માનવ માનવીથી  કેમ આટલા ડરેછે?

પોલીસ બેઠીને એની જ્યાં રક્ષા કરે છે.
મંદિરે બેસી  આજ  એ આટલા ડરે છે?

ડરી ડરીને સૌ માનવ જિંદગી જીવે છે,
રામ પણ   રાવણથી આટલાં  ડરે છે?

નવેમ્બર 27, 2008 Posted by | સ્વરચિત રચના | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: