"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મારો મારગડો છોડીને હાલતો થા!!

૨૦૦૭માં ભાવનગરની મારી યાદગાર મુલાકાત  દરમ્યાન, ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષાના અધ્યક્ષ શ્રી વિનોદભાઈ એ એમ.એ.ના  ગુજરાતી-વર્ગ સાથે મુલાકાતની તક  આપેલ..તેમાની એક ઝલક હજુ યાદ છે તે ‘લોકગીત” જે સુંદર સ્વરે એમ.એ.ની વિદ્યાથીની વનીતા વાઘેલા,જેમણે આપણાં લોક લાડીલા દિવાળીબેન ભીલ જેવાજ સુરે “મારો મારગડો છોડીને હાલતો થા!! જે ગીત સંભળાવેલ, તે સુંદર ગીત આપની સમક્ષ મૂકતા આનંદ અનુભવું છું.મને આશા છે કે એ વિદ્યાથીની જરૂર એક સુંદર ગાયક કલાકાર બની શકશે.

****************************************************************

મુને  એકલી  જાણીને   કાને  છેડી  રે.
પછી    કહિ    દવ  યશોદાના કાનમાં
       મારો  મારગડો      મારો મારગડો
       મારો  મારગડો છોડીને  હાલતો થા..પછી    કહિ    દવ  યશોદાના કાનમાં

મેળામાં  મળવા  હાલી મારી સખી સૈયર
મેળામાં  મળી ગયો પેલો રે તફાની કાન
      મારો છેડલો ન જાલ તને કહિદવ છું
      પછી   કહિદવ   યશોદાનાં  કાનમાં..મુને  એકલી  જાણીને   કાને  છેડી  રે.

બેડલું રે  લઈને હું તો સરોવર ગઈતી
પાછું   વાળીને  જોયું  બેડલું  ચોરાયું
     મારા બેડલાનો, મારા બેડલાનો (૩)
મારા  બેડલાનો  ચોર કેમ ગોતું  હું?
પછી   કહિદવ   યશોદાનાં  કાનમાં..મુને  એકલી  જાણીને   કાને  છેડી  રે.

સૌજન્યઃ વનીતા વાઘેલા

ઓક્ટોબર 20, 2008 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. મધમીઠું ગીત ફરી ફરી વાંચવાની મજા પડી,

    ટિપ્પણી by gopal | ઓક્ટોબર 21, 2008

  2. સુંદર શબ્દો
    ઓડીઓ પર મૂકવા જેવુ

    ટિપ્પણી by pragnaju | ઓક્ટોબર 22, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s