"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આસન્ન મૃત્યુ.-ડૉ.સિલાસ પટેલિયા

GaneshjI

GaneshjI

નાવ નાંગરી છે ક્યારની યે!
મારો નાવિક
સાદ દે છે મને…
ઊછળતાં મોજાંઓ
ધસમસતા  આવે છે
મારીનાવ પર અથડાતાં રહે છે
મથતાં રહે છે
નાવને દરિયામાં  ખેંચી જવા…
પરંતુ મારો નાવિક
પકડી રાખે છે નાવ.

મને લીધા વિના એ કેમ કરીને  જાય?
નાવ છે તો હું છું
હું છું તો નાવ છે
હું છું નાવ છે તો નાવિક છે.

રેતાળ રસ્તા પર ડગ માંડતો
કિનારા ભણી આવી રહ્યો છું.
સાંજ ઢળી રહી છે-
આછા અંધારા તળે ઘુઘવે દરિયો
ઘેરા આકાશ તળે એવું મન મારું.
બસ, હવે પાછું વળી નહીં જોઉં
મારો દરિયો
મને સાદ પાડે છે…

Advertisements

ઓક્ટોબર 6, 2008 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s