"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કહેશો નહી

 

 ( આજ ગાંધી જયંતિ દેશ-પરદેશમાં  ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે બસ શાંતી,અહિંસા અને સત્ય આ ત્રિવેણી સંદેશમાથી એક પણ સંદેશનું પાલન કરીશું તો ગાંધી-જયંતિનો ખરો મર્મ સમજ્યા કહેવાય)

ગાંધીએ     વાવેલ    વ્રુક્ષો ; મેં   નિહાળ્યા    ઝૂંલતા ,
એમના    વાવેલ   શબ્દો ; આંખ    સામે      ઊગતા .

અમ  યાદ  છે  તકલાદી ; એવું  આળ   કો  દેશો નહીં,
ગાંધી  અહીં જન્મ્યો નથી ; એવું   કદી   કહેશો    નહીં.

વેશ   વાણી   વતૅને ;   હસતી     હતી   જે   સાદગી,
રમતી   રહી  આજ    પણ્   કયાંક    સંતો      સંગ  શી.

આંધી  ઓ    છો   ઊમટે ;  ને   અંધતા    આભે   અડે,
સત્યની   પદ   પંકતી ને; ના    કોઈ     વંટોળો     નડે.

ભારતીના    હૃદય     કુંજે ; ઝુલતો      છાનો      રહીં,
ગાંધી   અહી  જન્મ્યો નથી ; એવું   કદી    કહેશો   નહીં.

વિશ્વદીપ બારડ-૧૯૬૯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓક્ટોબર 2, 2008 Posted by | સ્વરચિત રચના | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: