"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મોસમ છે-ડૉ.રશીદ મીર

કોઈ  ઋતુની  ક્યાં   જરૂરત  છે?
તારી  ચાહત હજાર   મોસમ છે.

ડાઘનો    ભેદ     પૂછવો    કોને?
જે   ઉંડી  જાય    છે   ઝાકળ છે.

આંગળી  એક   હો  કે   એકાવન,
કોઈ  ચીંધી  શકે    તો કિંમત છે.

કોણ    પરલોકની  કરે     ચિંતા?
મારી દિનિયા જ મારી જન્નત છે.

શ્વાસની   આવ-જાવની  ઘટના,
એજ  સ્થાવર ને એજ જંગમ છે.

કોઈ   દીવાનગીને   કહી  દે જો,
જે હતું  વસ્ત્ર  એ   સલામત  છે.

ઉંઘમાં  ચાલવું    નથી   સંભવ,
‘મીર’ક્યાં  ઓરડાને આંગણ છે!

સપ્ટેમ્બર 26, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: