"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મને ગમતા સુંદર શે’ર..

કુવો   જાગી   ઉઠે  પાણીનું    હૈયું     થનગની  ઊઠે,
સવારે   જ્યારે  પણિહારીના     ઝાંઝર  બોલવા લાગે.
-અઝીઝ  કાદરી

હું   ય    મજનૂનું    જીર્ણ    પ્હેરણ     છું,
તું  ય     લયલાની   લભ્ય   લટ થઈ જા.
-હનીફ રાજા

દુઆ   માગતા    સૌ    કરી   હાથ  ઊંચા,
ખુદાને     કશી  ના   ખબર   હોય   જાણે!
-આબિદ ભટ્ટ્

હું    નદીને  ચીતરું    છું   પ્યાસ    પર,
મન    મહીં   ગંગા   ઊગે    છે  જોઈલે!
-મીરા  આસિફ

સારું    થતે  જો એની  તને  ખબર  થતે,
ગુણગાન  તારા  રૂપના  ગાતી હતી  હવા.
-‘રાઝ’ નવસારી

એક હતો રાજા ને રાણી, ખાધું-પીધું  રાજ કર્યુ,
સાર  કથાનો ટૂંકોટચ પણ ફકરાઓ છે અપરંપાર.
-આશિત હૈદરાબાદી

સપ્ટેમ્બર 23, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

1 ટીકા »

  1. સરસ શાયરી.

    ટિપ્પણી by સુકુમાર | સપ્ટેમ્બર 23, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: