"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક સુંદર ગઝલ

એ   જ      આશે   દ્વાર     કાયમ    બંધ    છે;
સાંકળો  ખખડાવશો એ ખ્યાલ તો આકબંધ છે.

સાવ    એકાકી    નથી,      જાણી   તું      લે;
યાદના ફોરાં વરસતાં  ક્યાં  હજી પણ બંધ છે.

મોકલે    છો    ને     સતત     એ    પાનખર;
શ્વાસમાં   જૂની   વંસતોની   બચેલી   ગંધ છે.

જીર્ણ       ફ્રેમોમાં        સમય    સચવાય    છે;
રાંક  ગાંધારી   સમો આ  આયનો તો અંધ  છે!

ક્યાં  મળે     છે,      અંત  લગ    ઓળખ  ખરી;
ને પછી તો ભાન પણ ક્યાં ઊંચકે ક્યો સ્કંધ છે?

-ગિરીશ ભટ્ટ્

સપ્ટેમ્બર 22, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

1 ટીકા »

  1. sundar gazal

    ટિપ્પણી by rekha | સપ્ટેમ્બર 22, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: