"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક સુંદર ગઝલ

એ   જ      આશે   દ્વાર     કાયમ    બંધ    છે;
સાંકળો  ખખડાવશો એ ખ્યાલ તો આકબંધ છે.

સાવ    એકાકી    નથી,      જાણી   તું      લે;
યાદના ફોરાં વરસતાં  ક્યાં  હજી પણ બંધ છે.

મોકલે    છો    ને     સતત     એ    પાનખર;
શ્વાસમાં   જૂની   વંસતોની   બચેલી   ગંધ છે.

જીર્ણ       ફ્રેમોમાં        સમય    સચવાય    છે;
રાંક  ગાંધારી   સમો આ  આયનો તો અંધ  છે!

ક્યાં  મળે     છે,      અંત  લગ    ઓળખ  ખરી;
ને પછી તો ભાન પણ ક્યાં ઊંચકે ક્યો સ્કંધ છે?

-ગિરીશ ભટ્ટ્

સપ્ટેમ્બર 22, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: