"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શિક્ષણ???

આ   સઘળા ફૂલોને  કહી  દો  યુનિફોર્મમાં  આવે,
પતંગિયાઓને   પણ  કહી દો સાથે દફતર  લાવે.

મન ફાવે ત્યાં માછલીઓને આમ નહીં   તરવાનું,
સ્વીમિંગપુલના સઘળા નિયમોનું પાલન કરવાનું.

દરેક   કુંપળોને   કૉમ્પ્યુટર ફરજિયાત  શીખવાનું,
લખી  જવાણો   વાલીઓને   તુર્તજ  ફી ભરવાનું.

આ   ઝરણાંઓને સમજાઓ    સીધી  લીટી  દોરે,
કોયલને  પણ  કહી   દેવું    ના ટહુકે ભરબપ્પોરે.

અમથું   કૈં આ વાદળીઓને  એડમિશન  દેવાનું?
ડૉનેશનમાં    આખ્ખેઆખ્ખું    ચોમાસું   લેવાનું.

એક  નહીં   પણ મારી ચાલે છે  અઠ્ઠાવન  સ્કૂલો,
‘આઉટડેટ’ થયેલો   વડલો   મારી કાઢે  ભૂલો!

-કૃષ્ણ  દવે

સપ્ટેમ્બર 19, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: