"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પરલોકે પત્ર

તેથી જત લખવાનું કે,
એ પરલોક
જોયાંની મને હોંશ,
રહ્યાંની મને હોંશ
વળી આંહી કાંઈ નથી બાકી!
બ….ધું…સમેટ્યું, બ..ધું…તૈયાર,
તો બોલાવી લ્યો,
એટલી જ વાર
ને પ્રિયે?
પેલી જે વીસર્યા
તમારી માનીતી લેખણ
તેય સંગે લાવું ને?
તેડું  વેળાસર  મોકલજો,
એજ્
લિખિતંગ
તમભણી  પ્રયાણાર્થે
ઉત્સુકતાના, તત્પરતાના
દર્શનભિલાષ.

-હીરાબહેન પાઠક

સપ્ટેમ્બર 18, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: