"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મોહે પનઘટ પર નંદલાલ

(આ ગીત  સ્વ.રસકવિ રઘુનાથ  બ્રહ્મભટ્ટ રચિત છે.’છત્રવિજય’ નાટકમાં તેનો પ્રથમ પ્રયોગ થયો હતો.’મોગલે આઝમ’ સિનેમામાં આ જ ગીતનો વપરાશ થયો છે. રસકવિને શ્રેય ન મળ્યું તેની સખેદ નોંધ લેવી ઘટે.

મોહે   પનઘટ   પર   નંદલાલ  છેડ   ગયો   રે

મોરી    નાજૂક    કલૈયાં    મરોર      ગયો   રે

મોરી  ચોલી    કે    તંગબંધ    તોડ   ગયો   રે

કંકરીયા  મોહે  મારી   ગગરીયાં  ફોર    ડાલી

શ્યામ  સુંદર   ચુનરીયાં    ભીંજાય   ગયો  રે

મોહે  નયનન  કે સેનમેં  સજાય ગયો  રે..મોહે..

-રઘુનાથ  બ્રહ્મભટ્ટ

સપ્ટેમ્બર 8, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: