"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

માતૃપ્રેમ..

એક બાળક-કે હરણ બચ્ચુ..મા વિહોણું  હોય અને મા એના અમૃત  જેવા ધાવણની ધારા ધરી..સ્તનપાન કરાવનાર મા ને ધન્યવાદ!! તારી વિશાળતા, તારી ભાવના , માતૃત્વ ને ધન્યવાદ..આવું તો મા  સિવાય કોણ કરી શકે? મા એ મા બીજા વગડાના વા! અખિલ-બ્રહ્માંડમાં એક તું મા ..એક તું…મા..

સપ્ટેમ્બર 7, 2008 Posted by | ગમતી વાતો | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: