"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ધારો કે એક સાંજ આપણે મળ્યાં..

ધારો કે એક સાંજ આપણે મળ્યાં  અને આપણ હળ્યા
પણ  આખા  આ   આયખાનું   શું?

ખુલ્લી આ આંખ અને કોરી કિતાબ એને ફરી ફરી કેમ ભરી વાંચીશું?
માનો કે હોઠ સ્હેજ  મ્હોરી ઊઠ્યા ને છાતીમાં મેઘધનુષ ફોરી ઊઠ્યા
પણ બલબળતી રેખાનું શું?

આકાશે આમ ક્યાંક ઝૂકી લીધું ને ફૂલોને ‘કેમ છો?’ પૂછી લીધું
પણ મૂંગી વેદનાનું શું?

માનો કે આપણે ખાધું-પીધૂં અને માનો કે રાજ! થોડું કીધુંયે રાજ,
પણ ઝૂરતા આ ઓરતાનું શું?

ધારો કે રાણી! તમે જીતી ગયાં અને ધારો કે વાયરા વીતી ગયા
પણ આ માંડેલી  વારતાનું શું?

-જગદીશ જોષી

સપ્ટેમ્બર 5, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: