"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કેમ કરી કરીએ ( ગીત )

કેમ કરી કરીએ કે કેમ કરી કરીએ કે કેમ  કેરી કરીએ હે રામ!
  ધખ ધખતા લોખંડ પર પાણીના ટીપાને સાચવીને રાખવાનું કામ.
                                                અમે કેમ  કેરી કરીએ હે  રામ!

દૂર દૂર ખૂબ દૂર આવ્યો પ્રદેશ, મારા પગલામાં ઠેશ,
              હવે ચાલી  ચાલીને  કેમ ચાલું?
વરસોથી પજવે છે છાતીમાં હાંફ, મારી આંખોમાં થાક,
              વળી  જીવતરમાં  મસમોટું ખાલું;
ચરણો ગુમાવ્યા બાદ રસ્તાઓ આવ્યા ને દોડવાનું આવ્યું બેફામ,
                                            અમે કેમ  કેરી કરીએ હે રામ!

અંદરને અંદરથી રોજરોજ આમ મને ધીમે ધીમે કોઈ
                                 કરકોલે ઉંદરની જેમ,
એક પછી એક બધી મારા પર આવીને પડતી ઉપાધીઓ
                         ખેતરમાં ભીડ  પડે તેમ
જીવ્યા અમે જે રાત કાળી ડિબાંગ એને દેવાનું દિવસોનું  નામ?
                                          અમે કેમ  કેરી કરીએ હે રામ!

ધખધખતા લોખંડ પર પાણીના ટીપાને સાચવીને રાખવાનું કામ.
                                              અમે કેમ  કેરી કરીએ હે રામ!

-અનિલ ચાવડા

સપ્ટેમ્બર 4, 2008 Posted by | ગીત, મને ગમતી કવિતા | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: