"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ઈચ્છાગીત

માથા પર છાપરું ને  સૂવાને ખાટલી ને ઓળખીતું   હોય એક નાકું
ઉપરથી  આટલું મે ઈચ્છયું કે   એકે પળ કોઈની સાથે ન પડે વાંકું.

       ખડકી છે ખડકીઃ દુકાન છે એ ઓછી કે
                    જોખી  જોખી  ને    કરું   વાત?
       આવેતુ  પુછશે રે  જોઈ  ભળભાખળું
                     કે ક્યારે  આ વીતી ગૈ  રાત?
હળહળુ  કાઢું  એની   અંદરની  ગૂંચ છતાં  લગરીકે ભાઈ, ના હું થાકું.

   આથમણે અંધારા  ઉતરે તો ઉતરે
         આ   દિવાઓ  દેશે   અજવાસ
     આસાનમાં  આનાથી રૂડું શું  હોય-
      મળે ફળિયાનુ લીલુંછમ  ઘાસ?
ઉઘાડું રાખ્યું છે હૈયું તો કેમ કરી ઘરની બે ચીજ કહો ઢાંકું?

   ડાળીમાં  ઝૂલે છે નીરભરી  ઠીબ
         એમ સાચવું  હું પંખીનાં  ગીત
     નીડમાં  એ લાવે છે ભરચક આકાશ
         મને શીખવે છે જીતવાની રીત
સાંજની  બોલાશ એવી  લાગે  કે   હૉકલીમાં મ્હેંકે છે જાણે ગડાકું
માથા પર છાપરું ને સૂવાને ખાટલી ને ઓળખીતું હોય એક નાકું.

-મનોહર ત્રિવેદી

ઓગસ્ટ 12, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: