"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ફેંકીએ-ભગવતીકુમાર શર્મા

પહેલાં   તો   ખુદની  જાતને  પડકાર   ફેંકીએ,
શત્રુની   સામે   તે     પછી  તલવાર  ફેંકીએ .

એ   પ્રેમનું   નગર  હો   કે  ઈશ્વરનું ધામ  હો,
ત્યાં   પહોંચતા   પહેલાં      અહંકાર   ફેંકીએ.

જીતી  જવું    હો  સત્યની   સામે   તો દોસ્તો!
જૂઠાણાં   ભર  અદાલતે      દસ-બાર  ફેંકીએ.

વેચોં ,  ખરીદો,  ગિરવે મૂકો શક્ય  છે બધું,
માણસની  સામે     રોકડા    કલદાર   ફેંકીએ.

આખી    મનુષ્યજાતને    ભ્રમણામાં   રાખવા,
આકાશમાંથી   બે   નવા   અવતાર    ફેંકીએ.

જુલાઇ 23, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: