"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કાર્ટુન( હસો અને હસાવો)-મહેન્દ શાહ

-Mahendra Shah

**************************************************************************************************

જૂન 21, 2008 - Posted by | ગમતી વાતો

1 ટીકા »

  1. કિશોર વયે (ટીન એજ) પરણેલી ‘તીન બહુરાનીયાં’ અને સલોનીકા ‘સફર’, બંને અર્થમાં, હિંદી અને અંગ્રેજી.

    બંને કાર્ટુન ગમ્યા. મજા પડી.

    ટિપ્પણી by અનિમેષ અંતાણી | જૂન 22, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: