"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કાર્ટુન( હસો અને હસાવો)-મહેન્દ શાહ

-Mahendra Shah

**************************************************************************************************

જૂન 21, 2008 Posted by | ગમતી વાતો | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: