"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સાંપડે…

 

યક્ષ વિરહીને ય કોઈ દૂત વાંદળ સાંપડે,
એમ મરિયમનો મને આ રિકત કાગળ સાંપડે.

રાત આખી થર્થરે છે પીતવર્ણા પાંદડા,
ફૂલપાંદડીએ પરોઢે સ્હેજ ઝાંકળ સાંપડે.

આભઊંચા કો’ક કિલ્લે તોપ થઈ ઝૂર્યા કરું,
ને સમયના મ્હેલની તો બંધ સાંકળ સાંપડે.

ઉંબરો ડુંગર થયો ને માંડવો પણ કંપતો,
સાવ કોરી આંખને પણ આજ ખળખળ સાંપડે.

સાદ દઈને દૂરથી આકાશ તો ઊભું રહે,
કોઈ ઝીણી ચાંચમાં પણ કાશ અંજળ સાંપડે.

એકસરીખું દ્ર્શ્ય જોયું મેં ફરીથી ચર્ચમાં-
ક્રોસ પર લટકી રહેલી એક અટકળ સાંપડે.

-હાર્દિક વ્યાસ

જૂન 17, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

1 ટીકા »

 1. યક્ષ વિરહીને ય કોઈ દૂત વાંદળ સાંપડે,
  એમ મરિયમનો મને આ રિકત કાગળ સાંપડે.

  રાત આખી થર્થરે છે પીતવર્ણા પાંદડા,
  ફૂલપાંદડીએ પરોઢે સ્હેજ ઝાંકળ સાંપડે.

  આભઊંચા કો’ક કિલ્લે તોપ થઈ ઝૂર્યા કરું,
  ને સમયના મ્હેલની તો બંધ સાંકળ સાંપડે.

  ઉંબરો ડુંગર થયો ને માંડવો પણ કંપતો,
  સાવ કોરી આંખને પણ આજ ખળખળ સાંપડે.

  સાદ દઈને દૂરથી આકાશ તો ઊભું રહે,
  કોઈ ઝીણી ચાંચમાં પણ કાશ અંજળ સાંપડે.

  એકસરીખું દ્ર્શ્ય જોયું મેં ફરીથી ચર્ચમાં-
  ક્રોસ પર લટકી રહેલી એક અટકળ સાંપડે.

  Bahuja suMdar kaavya
  darek sher svataMtra ane tajo tajo..
  navu sundar kaavya ghanI taajagi bharyu maanavaa malyu
  Maja aavi gayi
  abhaar!

  ટિપ્પણી by vijayshah | જૂન 18, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: