"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મા!

બે બાળને મીઠા-મધૂરા સ્તન પાન કરાવતી આ  મા પાસે ..શું સંપતી છે?  અમૃતપાન કરતાં આ  બાળાકોને આથી વિશેષ સંપતીની જરૂર છે ખરી?

**************************************************************************************************************

નવ, નવ મહિના રહ્યો બાળ  મા તારી ગોદમાં
  કેટલી સુંદર,સુરક્ષિત,,સુંવાળી હતી એ ગોદ મા!

પીડાથી પિડાઈ હશે,આંખ માંથી આંસુ સરક્યા હશે મા!
  કેટલો  આરામથી! બેફીકર પોઢ્યો હતો એ ગોદમાં!

રડ્યો,ચાંપી છાંતીએ,મીઠા સ્તનો મોંમાં  ધર્યા મા !
  આંખ ખોલી જરા ડર્યો,રમવા લાગ્યો તને જોઈ મા!

કોને ખબર? કેટલાં  દુઃખના દરિયા પીધા હશે તે મા !
    ઉજાગર કરી કરી આંખ નબળી તારી બની હશે મા!

ઝંઝાવટો  જાપટી,સુંવાળી  પથારી પાથરી હશે  મા!
     મૌન   ભાવે    ભગીરથ  કાર્ય કરી તું ગઈ  મા !

આશિષ આપતી રહે “મા “કહી હાથ જોડી નમું મા!
     જગત હાથ જોડે,ઈશ્વર હાથ જોડી તને નમે મા!
    
  

મે 11, 2008 Posted by | સ્વરચિત રચના | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: