"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શું સત્ય હશે ! કોને ખબર?

 

 

મે 2, 2008 - Posted by | ગમતી વાતો

1 ટીકા »

  1. સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનાં કેટલાંય સાધુઓ, કેશવાનંદ, અને કેટલાંય સાધુ-બાવાઓ પછી આ નવું છે.

    ટિપ્પણી by Kartik Mistry | મે 2, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: