"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મને તો ગમે આ ઘડપણ મઝાનું.

 old-age.jpg

મને    તો    ગમે   આ   ઘડપણ       મઝાનું,
સમય   સાથે    લોહીનું     સગપણ   મઝાનું.

શિશુ    સરખા   ભોળા,   અનુભવમાં  મોટા,
ગણાવાનું    કેવું    આ      કારણ    મઝાનું.

ભલે  વાળ    રંગો    કે    ના   રંગો   તોયે,
ઉંમર     ટહુકી   ઉઠ શે   ક્ષણે  ક્ષણ  મઝાનું.

નઠારું   કે    સારું    સૌ    સંભળાય   ઓછું.
મળ્યું  પાપનું    આ    નિવારણ     મઝાનું.

ન    કોઈ     એ     પાડી     તાલ   તોયે ,
ચળકતા  આ     મસ્તકનું    દર્શન  મઝાનું.

ભલે    આક્રમણ     ભલભલા   રોગ  કરતાં,
હવે    મેકીકેરનું    છે     રક્ષણ     મઝાનું.

મને    મારી    ઓળાખ  થઈ   આપ  મેળે,
મળ્યું  જ્યારે    ઘડપણનું   દર્પણ   મઝાનું.

કરી   યમનું  સવાગત  નવો   જન્મ  ઝંખું,
ફરી     મળશે    ખોયેલ  બચપણ  મઝાનું?

-કવિ અજ્ઞાત

એપ્રિલ 4, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: