"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પડછાયાને હડસેલે- કિસન સોસા

shadow-tree-rif.jpg 

પડછાયાને      હડસેલે     પાષાણ       હટાવ્યા
વેડી     વેડે   અંધારા      અજવાસ     ઉગાવ્યા

સુક્કા  પર્ણો  જ્યમ  પગલાંઓ  વીણી     લીધા
કૂંપળ-શી  કાયા-શા સ્વપ્ને સ્વપ્ન    જગાવ્યા

વેળ    કવેળે   આવરદા       ઉપર       ત્રાટકતા
વીજ-તણખતા વિઘ્નો રગ રગ-તાર સમાવ્યા

સુક્કીભઠ્ઠ         તરસ્યુંને       વહાલે      પંપાળી
ધોમધકતી    ભૂખને    ભીના  લાડ      લડાવ્યા

આઘેની       મેડીના         દીવાને         સધ્યારે
બંજર  ભૂમિમાં    શબ્દોના    દહેર       વસાવ્યા.

માર્ચ 19, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: