"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-ઊર્વીશ વસાવડા

polo.jpg 

કાચ  તૂટ્યો  એક પથ્થરની   કથા  પૂરી   થઈ,
શબ્દ  પ્રગટ્યો  એક અક્ષરની કથા  પૂરી   થઈ.

ટોડલે   બાંધેલ  તોરણને  ખબર  પણ  ના પડી,
કેમ ? કયારે? એક અવસરની કથા  પૂરી  થઈ.

એક ફળ  સાથેજ  થઈ  આરંભ  માનવની  કથા,
એ  ક્ષણે, ત્યારે  જ ઈશ્વરની   કથા  પૂરી  થઈ.

એમણે  આવી, સહજ  આંસુ લુછ્યું મારું, પછી,
કૈક   પીડા, કૈક   કળતરની    કથા  પૂરી  થઈ.

શ્વાસની  સાથે  વણાઈ  છે  જીવનની  હર પીડા,
શ્વાસની સાથે  જ  જીવતરની  કથા  પૂરી  થઈ.
 

માર્ચ 14, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: