"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-ઉદયન ઠકકર

 chang-e-1.jpg

કઈ   તરકીબથી પથ્થરની કેદ  તોડી   છે ?

કૂંપળની  પાસે  શું  કુમળી  કોઈ હથોડી છે.

 

તમારે  સાંજને  સામે   કિનારે     જાવું   હો,

તો  વાતચિતની   હલ્લેસાં-સભર હોડી છે.

 

સમસ્ત  સૃષ્ટિ  રજતની બન્યાનો દાવો છે,

હું નથી માનતો, આ ચંદ્રતો    ગોપાડી  છે.

 

ગઝલ કે ગીતને  એ વારાફરથી પહેરે છે,

કવિને  પાસે  શું વસ્ત્રોની  બેજ    જોડી છે.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

માર્ચ 10, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: