"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

-હરીન્દ્ર દવે

growth.jpg 

બેચેન  છે વસંત  ને  લાચાર  પાનખર,
ડાળીનો ફૂલ પરથી  ભરોસો  ઉઠી  ગયો.

બેચાર  જળનાં  બુંદ સમાયાં વરાળ થૈ,
વાતાવરણમાં ભાર  હવાનો વધી ગયો.

આગળ હતી વસંતની માદક હવા છતાં,
હું  પાનખરના  દેશમાં પાછો ફરી ગયો.

આજે મિલનમાં કેવી ઉદાસી વધી ગઈ,
લ્યો આપણોપ્રરણ તો વિરહમાંરહી ગયો.

ફેબ્રુવારી 26, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

3 ટિપ્પણીઓ »

 1. ‘બેચેન છે વસંત અને લાચાર પાનખર

  ક્યા બાત હૈ. શું સુંદર અંતરના ભાવ કુદરત

  પ્રત્યે પ્રદર્શિત કર્યા છે.

  ટિપ્પણી by pravinash1 | ફેબ્રુવારી 26, 2008

 2. પાનખરમાં બાપડા પાંદડાને ડાળી પર ક્યાંથી ભરોસો બેસે?
  સુંદર કાવ્ય સાથે સુંદર ચિત્ર.

  ટિપ્પણી by shivshiva | ફેબ્રુવારી 27, 2008

 3. આજે મિલનમાં કેવી ઉદાસી વધી ગઈ,
  લ્યો આપણોપ્રરણ તો વિરહમાંરહી ગયો.

  – અહીં ટાઈપીંગની કોઈ ભૂલ રહી ગઈ છે કે શું?

  આપણોપ્રરણ એટલે શું?

  ટિપ્પણી by વિવેક ટેલર | ફેબ્રુવારી 29, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: