"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક કાવ્ય-હસમુખ ગાંધી

bestow.jpg 

પંખીના લીલા ટહુકાને
ઈન્ડિપેનની ટાંકથી
સળાગતું મૌન બનાવી દીધા પછી
સહરાની
સુકીભઠ્ઠ ધરતી જેવા કાગળ ઉપર
ફૂલોની કવિતાઓ કરે છે
અહિંના કવિઓ.

ફેબ્રુવારી 15, 2008 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s