"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પ્રિય સખીને..Happy Valentine’s Day

 valentines_day_graphics_10.gif

હાથમાં  હાથ, આંખમાં   આંખ  મિલાવી,
      જિંદગીનો  રસ્તો સાથ , સાથ   કાપતા  રહ્યાં પ્રિયે !

અખિલ  બહ્માંડનું  તેજ   છે   તારી મુઠ્ઠીમાં,
      એના   સહારે, સહારે   અંધકાર  કાપતા  રહ્યાં પ્રિયે !

સુખ-દુઃખના  સંમદર  સાથ-સાથ ઘોળનારા,
       અમરતનો આનંદ પણ સાથ સાથ માણાતાં રહ્યાં પ્રિયે!

પ્રણાય-કુંજમાં સ્નેહનું સિંચન સદા કરતાં રહ્યાં,
       આજ    સુખદ   પરિવારનું   ફળ  ચાખતા  રહ્યાં પ્રિયે !

વિતી ગયા વર્ષો ઘણાં સાથ ચાલતા ચાલતા,
       આવેલી સંધ્યાના વધામણાં સાથ સાથ કરતાં રહ્યાં પ્રિયે!

કોઈ તો કહેશે કદી  કે “આ જગતના પ્રેમી પંખી,
       દીપ-રેખાએ   કેવો   સુંદર  માળો   બાંધતા ગયા પ્રિયે !

**************************************************

ઘણાં મિત્રો કહેતાં ફરે છે કે ..અમારે તો દરરોજ” વેલેન્ટાન્સ-ડે” “મધર-ડે”,” ફાધર-ડે,” વર્ષમાં એકજ વખત તહેવાર મનાવવાથી પ્રેમ કઈ વધી જતો નથી. હા.. પ્રેમ અવિરત હોય! પણ વરસમાં એક વખત ખૂશાલી મનાવવાથી મન,હૃદય પ્રફુલ્લિત થાય છે..જેવી રીતે આપણે કોઈ પણની વ્યક્તિનો જન્મ-દિવસ મનાવવીએ છીયે કે કોઈ પણ તહેવાર .. જેમ કે રામનવમી,જન્માષ્ટમી,કે  ક્રિસમસ ને ધામ-ધૂમથી મનાવવીએ છીએ..તો ત્યારે ઈશ્વર પ્રત્યે તેજ દિવસે આપણો પ્રેમ શું વધી જાય છે? દરરોજ પ્રેમ તો એવો ને એવોજ રાખીએ પણ તહેવાર મનાવી એ દિવસ ,આનંદમાં વધારો કરી  તહેવારને કે વ્યક્તિને માન આપી..ખુશ કરીએ તો આપણને પણ કઈક કર્યાનો સંતોષ થાય.. જીવનમાં આનંદ મનાવવા માટે પણ  જગતમાં જુદા, જુદા તહેવારો માનવ સર્જિત છે અને આવી જ રીતે ખૂશી વ્યક્ત કરી માનવ જીવનને આનંદમય બનાવવાની આમા ભાવના રહેલી છે.

ફેબ્રુવારી 14, 2008 Posted by | સ્વરચિત રચના | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: