"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આંખ ફરતે-રન્ના દે.શાહ

gaze.jpg 

આંખ  ફરતે   પાતળું   ઝાકળ   રચાતું   જાય  છે,
લે ફરી  આ   લાગણીનું    ઘર રચાતું    જાય  છે.

માછલી    દરિયો  ભરી   લે  હાડમાં  તું  એ  પછી,
એક    બળતું    રણ  બહું    ઉંડે  સમાતું   જાય છે.

ફૂટશે    ક્યારે    હવાના   લાખ     પરપોટા  અહીં,
એક    ધારી  દોડનુ   પગલું    ભરાતું    જાય  છે.

કોણ     અનરાધાર    વરસીને  ગયું  કોને  ખબર ?
જળ્  ભરેલા   આયનામાં  શું   જડાતું    જાય   છે.

દૂર  તારાથી    જવાનું    શક્ય   બનવાનું   નથી,
પળ  પછી ની  પળ  તને  રોજે જે મળાતું જાય છે.
 

ફેબ્રુવારી 11, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: