"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

*બિપીન ગોહિલ

 poet.jpg

આ  સમયે  સાથે  હવે કંઈ  સ્નેહ બંધાતો  નથી
દોસ્તીનો   દોર તૂટ્યો  કેમે    સંધાતો    નથી ?

એકલો  અટવાઉં   છું અકળાઉં  છું  હું  ઘર મહી
કોઈનો  એકાદ   સાચો   શબ્દ  કહેવાતો  નથી.

ચાંદની  ગઈ  આછરી ને સૂર્ય પણ ઝાંખો  થયો
તાપ  ભીતરનો  પરંતુ  શીત   કાં થાતો  નથી?

જિંદગી   જાણે    બરફના  દેશમાં   ભૂલી  પડી
ક્યાંક  થોડી  હૂંફ   કે    આધાર  દેખાતો  નથી.

હું   ગઝલને   એટલા  ખાતર  રહું  છું   છેડતો
કે  ન તમને  થાય  એવું   કે હવે  ગાતો નથી.

ફેબ્રુવારી 10, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: