"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

*રાજ લખતરવી

 cid_c5583bde-a6f8-4ba9-a760-8ff4042d0af7.gif

સાવ   નોંખી  ધૂળના  માણસ  અમે,
આશિકોના  કૂળના      માણસ  અમે.

થઈ  ગયા  છઈ ફૂલના  હમણા ભલે,
મૂળ તો છઈ  શૂળના   માણસ  અમે.

થઈ  ગયા  દાનવ સમય  સંજોગથી,
દેવ  જેવા    મૂળના  માણસ   અમે.

બોલવાના   પાળવાના   કૈ     નહીં,
ક્યાં   હતા  રઘુકૂળના  માણસ  અમે.

‘રાજ’ સોનાના હતા  સતયુગ મહીં,
કળિયુગે  તો   ધૂળના   માણસ અમે.

ફેબ્રુવારી 5, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: